රථ

රථ

 • DC මෝටර්ස් සඳහා Ferrite Segment Arc Magnet

  DC මෝටර්ස් සඳහා Ferrite Segment Arc Magnet

  ද්රව්ය: දෘඪ ෆෙරයිට් / සෙරමික් මැග්නට්;

  ශ්රේණිය: Y8T, Y10T, Y20, Y22H, Y23, Y25, Y26H, Y27H, Y28, Y30, Y30BH, Y30H-1, Y30H-2, Y32, Y33, Y33H, Y35, Y35BH;

  හැඩය: ටයිල්, චාප, කොටස ආදිය;

  ප්රමාණය: පාරිභෝගික අවශ්යතා අනුව;

  යෙදුම: සංවේදක, මෝටර්, රොටර්, සුළං ටර්බයින, සුළං උත්පාදක යන්ත්ර, ශබ්ද විකාශන යන්ත්ර, චුම්බක රඳවනය, පෙරහන්, මෝටර් රථ ආදිය.

ප්රධාන යෙදුම්

ස්ථිර චුම්බක සහ චුම්බක එකලස් නිෂ්පාදකයා