සමාගම් පුවත්

සමාගම් පුවත්

 • චුම්බක යෙදුම්

  චුම්බක යෙදුම්

  චුම්බක යෙදීම් චුම්බක විවිධ අවස්ථා වලදී සහ විවිධ අරමුණු සඳහා විවිධ ආකාරවලින් භාවිතා වේ.ඒවාට විවිධ ප්‍රමාණයන් ඇති අතර අපගේ එදිනෙදා ජීවිතයේදී අප භාවිතා කරන ව්‍යුහයන් වැනි ඉතා කුඩා සිට ඉතා විශාල යෝධ දක්වා පරාසයක පැතිර යා හැකිය පරිගණකවල චුම්බක අඩංගු වේ.එම්...
  වැඩිදුර කියවන්න
 • චුම්බක ආධාරකයට බලපාන සාධක මොනවාද?

  චුම්බක ආධාරකයට බලපාන සාධක මොනවාද?

  උෂ්ණත්වය ප්‍රබල චුම්බකයට රිදවන වඩාත් වැදගත් සාධකයකි, උෂ්ණත්වයේ දී ප්‍රබල චුම්බකයේ ලක්ෂණ ඉහළ යන විට චුම්භකත්වය අතිශයින් දුර්වල හා දුර්වල වීමට ඉඩ ඇත, එය ප්‍රබල චුම්බක ක්ෂේත්‍රයට හේතු වේ r ...
  වැඩිදුර කියවන්න

ප්රධාන යෙදුම්

ස්ථිර චුම්බක සහ චුම්බක එකලස් නිෂ්පාදකයා